Ensjöholms by

Det gamla Corpes de logi, ursprungligen byggt 1780, ombyggd 1870, idag gruppbostad Det gamla Corpes de logi, ursprungligen byggt 1780, ombyggd 1870, idag gruppbostad

Välkommen på Ljusfest onsdagen den 6 dec 16:30-18:30.
Ensjöholm är en ideell förening utan vinstintresse.
Föreningen Ensjöholm driver idag 4 gruppbostäder med totalt 21 lägenheter samt daglig verksamhet med tillsammans 30 platser. Verksamheten är etablerad på två fastigheter med promenadavstånd emellan.
Profil
Ensjöholms profil är att erbjuda LSSboende och daglig verksamhet för vuxna i en social gemenskap. Tanken är att de som kommer och vill bo och har daglig verksamhet på Ensjöholm har behållning av att ingå i en social gemenskap.
Helhetslösning
Vid placering efterfrågas ofta en miljö som är sammanhållen och trygg, där både platsen och medarbetargruppen är välkänd och stabil. Ensjöholms stora trädgård och sammanhållna område ökar rörelsefrihet och självständighet. Den trygga grunden utesluter inte täta välplanerade utflykter och kontakter med samhället i individens ork och mående.

 
  Ensjöholm är medlemmar i Värna